Alustava WMBUS antureiden verkon suunnittelu

Miten tehdään alustava WMBUS antureiden verkon suunnittelu

Radio-verkon suunnittelu on tärkeä sekä hyvän tietojen keräämiseen, että kustannuksen säästöön.

Itseasiassa ei ole (ja ei voi olla) mitään tarkkaa tai yksiselitteisesti määrittelevä "etäisyys" tai "varma kuuluvuus" radiotekniikalla. Kaikki rippuu lähetysvoimasta, lähetys- ja vastaanotto-antennistä, häiriöistä, esteen laadusta, muista radio-laitteista, ilman tilasta ja niin edelleen.

WMBUS toimii tajuudella 869MHz ja sellaiset radio-aallot leviävät melko hyvin vaikka talojen sisällä, mutta paksut betoni (ja erityisesti teräsbetoni) seinät estävät vahvasti lähetykseen ja kuuluvuudeen. WMBUS anturit lähettävät lyhyt ja melko heikot radio-viesiti, jotta patteri säästetään, siksi huolellinen radio-verkon suunnitelma on erittäin tärkkeä. Joskus kuuluuvuus on hieno noin 200m takalla, joskus jo 20metrillä signaali on liian heikko vastaanotimelle.

Jokainen talo on uniikki ja koska talon seinät ja materiaalit ei ole tiedossa, mitään laskenta ei antaa selkeät tulokset. Luultavasti paras menetelmä olisi seuraava:

1. Otetaan 1 kpl anturi, 1 kpl FXAirReceiver, 1 kpl 230VAC Toistin
2. Konfiguroidaan kaikki ne valmiiksi toimistolla, varmistetaan, että anturin tiedot siirretään ala-asemalle.

3. Asennetaan anturi kaukoin paikossa, jossa on maksimi esteettä (seinät, ovet yms.).

4. Asennetaan FXAirReceiver paikassa, joka on kaikkien antreiden kesken (samaa matkaa jokaisen suunniteltu anturen saakka, esim. portaan aulassa, toisessa-kolmoksessa kerroksessa).

5. Jos testianturin tiedot evät tule, lisätään toistin, joka on FXAirReceiverin ja anturin puolimatkassa.

6. Jos testianturin tiedot kunnossa ilman toistimea, siirretään anturi toiseen talon puolelle ja toistetaan testin.

7. Näin ymmäretään, tarvitaanko repitteri(t) ja missä paikkoissa asennetaan FXAirReceiver / toistin.

Jos talo on noin 30-50 m pitkää ja 3/4 kerrosta, voidaan sanoa, että tarvitaan 1-3 repitteria eri porraksessa ja niiden konfigurointi, jotta siiretään vain talon antureiden viestit toiselta toiseen ja lopuksi FXAirReceiveriin.

Ota huomioon, että FXAirReceiver voi käsittellä max 256 rekisterit (2 rekisteri per mittaus, yhteensä 128 mittaustiedot) eli noin 64 anturia (esim. lämpötila + kosteus)