BACnet tiedot ulkoisesta järjestelmästä

Kuinka asetetaan ulkoiset BACnet järjestelmät jotta tiedot siirretään Fidelix ala-asemaan

Ehdotamme käyttää meidän työkalu (YABE, Fidelix edit) joka pystyy muodostaa hyväksytty EDE muodon.

Seurtaavista aiheista:
1. On ihan ok Fidleix ala-asemalle (max 2000 kpl). Kannattaa kuitenkin otta huomioon, että joko piste tulee määritellä BACnet olioksi Fidelix ala-asemalla manuaalisesti erikseen.

2. EDE tiedosto muodostetaan aina laitteen (järjestelmän) sisäisen määräyksen mukaan. Yleensä se määräys (mikä olio mikä tyyppinen) on kiinteä ja ei voitu muokkaa. Nähtävästi tuo laite, josta EDE on muodostettu, määritelty nimenomaan niin (Hälytys on Binari Input olio).

Esim. Fidelix ala-asemalla, hälytys olio määritelty Multi-State Value:na:
Pasted image

Kuitenkin molemmat olion tyypit (hälytystieto) voidaan lukea Fidelix ala-asemalla ja näyttää grafiikkarajapinnalla. Toinen asia on se, että Fidelix ala-asemalla ei voitu lukea toisen laitteen hälytystietoa hälytyspisteeseen suoraan. Fidleix hälytyspiste on vain ulossuuntainen. Se johtuu siihen, että ala-asemalla on erikoinen hälytyksen käsittely mekanismi (erikoistilat kuitattu/ei kuitattu).

Voidaan käyttää fiktiivinen indikointi ja sitten IEC ohjelmassa aseta vastaava hälytyspiste.

3. Vaikuttaako kaksi BACnet serveriä meihin jotenkin?

Miten se käytännössä toteutetaan? Onko mahdollista saada IP verkon kytkentäkaavio (jossa on yhteykset, laitteet ja IP osoitteet) ?

Vai onko kyseessä RS485 port ja BACnet MS/TP protokolla ? Silloin kaapelointi kaavio ja BACnet Master lista tarvitaan.4. Tarkoittaako tämä käytännössä sitä, että tulee myös kaksi kaapelia PLC:lle. Eli tarvittaisiinko kaksi PLC:ta?

Se riippuu kokonaan kytkentäkaaviosta ja IP asetuksista. BACnet on verkko-muotoinen protokolla samaa kuin Internet, eli vain oikeat IP asetukset määrittelevät toiminnan.5. Oliko niin, että yhdelle PLC:lle saa vain yhden BACnet IP:n kytkettyä? Vai tuleeko kuitenkin yhdellä kaapelilla, kun puhutaan yhdestä koneesta?

Kaapeli voi olla yksi (IP verkko), mutta kaapelin pitkin voi kulkea erillaiset tiedot ja paketit erillaisilta IP osoitteilta.

6. Pystymme myös luomaan asuntokohtaiset Bacnet serverit mutta silloin pitää käyttää oma portti jokaiselle koska ovat yhdellä verkkokortilla.


BACnet server meidän näkökulmasta on mikä tahansa laite, joka pytyy muodostaa ja lähettää tarvittaessa tiedot oliosta. Joko Fidelix ala-aseman piste (lukuun ottamatta Hälytys, muunnostaulukko, säätöpiste ja aikaohjelma) voi ottaa tiedot ulkoisesta BACnet serverilta. Eli järjestelmässä voi olla kuinka monta BACnet serveria.

Ei kannata (ei mitenkään suositeltu) käyttää eri IP porti eri palvelimelle. Fidelix ala-asemalla käytetään vain yksi BACnet IP portti kaikille olioille saatu kaikista ulkoisesta laitteista. Paras keino on eri laitteen ID käyttö.

5. Hälytys BACnet-viestinnästä.

Käyttämällä IEC-funktiota GetPointErrorF voit vastaanottaa BACnet-verkon (tai kohteen) virhesignaalin, joka voidaan muuntaa hälytykseksi.

IntBACnetALM := GetPointErrorF( Name:= 'BACNET_AI01_FM' ) ;

IF IntBACnetALM = -9992 THEN
IntVariable := SetDigitalPointF( Value:= 1, LockState:=1, Name:= 'BACNET_AI01_ALM') ;
ELSE
  IntVariable := SetDigitalPointF( Value:= 0, LockState:=1, Name:= 'BACNET_AI01_ALM') ;
END_IF;

IntMuuttuja := GetPointErrorF( Name:= 'PisteTunnus' ) ;
palauttaa pisteen virhetilan INT arvona
0 = Ei virhettä
-9999 = Pistettä ei löydy 
-9998 = Modulivika fyysisessä pisteessä 
-9997 = Tiedonsiirtovirhe globaalipisteessä
-9996 = Anturivika AI pisteessä

-9995 = Konfigurointivirhe pisteessä
-9994 = Virheellinen pistenumero (esim. pistenumero 15 AI8 modulissa)
-9993 = Tiedonsiirtovirhe SNMP kommunikaatiolla olevassa pisteessä
-9992 = Konfigurointivirhe tai kommunikaatiovirhe BACnet pisteessä
 
HUOM! Globaalipisteen tiedonsiirtovirhetilaa voidaan käyttää verkon ja toisen ala-aseman toimintakunnon valvomiseen.