Jännitemittaus vähävirtaiselta laitteilta

15 kOhm vastus tarvitaan jännitemittaukseen jos laitteen lähtö on 0.5mA tai vähemmän.

Laitteella, jossa jännitelähdöt ovat vähävirtaisia, eli joissa maksimivirta lähtöön on
0,5mA, pitää käyttää lisävastusta. Tällainen laite vaatii mittauspisteen ja laitteen jännitelähdön väliin 15kOhm vastuksen.
Tämä muuttaa jännitemittauksen mitta-aluetta riippuen mittauskortista. Tämä ohjeistus koskee
AI-8, COMBI-36, SPIDER-40, MULTI-16 ja MULTI-24 jännitemittauksia. Alla on ohjeistus
jännitemittauksen toteutukselle I/O-moduuli tyypeittäin.Multi-24
Normaali 0-10V mittauksen tapaan mittaustyyppi asetetaan tyypiksi 1 funktiolla
SetInputTypeF. Vastus rajoittaa Multi24:n näkemän jännitteen välille 0-3,056V, joten
ohjelmaa tulee muokata tälle mitta-alueelle. Yleisimmin jännitemittaukset luetaan
funktiolla GetVoltageMeasurementF, jonka parametrejä ovat minimi- ja maksimijännite
sekä skaalatut arvot. Normaalilla 0-10V mittauksella minimi- ja maksimijännitteeseen
tulee 0 ja 10 mutta käytettäessä 15kOhm vastusta mittauspisteessä arvot ovat 0 ja
3,056. Mikäli mitattavaa arvoa ei käytetä säätimessä muuhun kun sen välittämiseen alaasemaan, voidaan korjaus tehdä myös ala-aseman IEC-ohjelmassa. Tällöin jaetaan
kerroin jolla arvo luetaan rekisteristä arvolla 0,3056.

Multi-16
Olemassa oleviin ohjelmaprofiileihin täytyy mittausalueen skaalaus tehdä ala-aseman
IEC-ohjelmassa. Tällöin jaetaan kerroin jolla arvo luetaan rekisteristä arvolla 0,3852.
Uusissa sovelluksissa tulee tilausvaiheessa ilmoittaa asiasta, niin se voidaan huomioida
säätimen ohjelmaprofiilissa.

AI-8,COMBI-36 ja SPIDER-40
I/O-moduuleilla sarjavastuksen jälkeen jännitealue rajoittuu välille 0-3,69748V. Mittaalueen skaalaus voidaan tehdä IEC:ssä kertomalla mittauslukema kertoimella 2,70455
tai suoraan muunnostaulukkoa muuttamalla niin, että 0-10V mittausalue vastaa
muunnostaulukossa mitattuna 0-36974,8.


 

Belimon ja Siemens toimilaitteiden Imax = 1mA

Fläkt IMS Imax = 0,5mA

Produal Imax = 2,0mA

Ilman lisävastusta:

Imax

Multi24 - Umax

Combi -Umax

0,5mA

3,3 V

4,4 V

1mA

6,6 V

8,8 V

2mA

>10 V

>10 V


Mittavastukset
Multi24 – 6,6kΩ

combi/AI-8 – 8,8kΩ

U=IR
Rkok = R1+R2 (=vakio)
I rajoittuu Imax arvoon

Lisävastus 15kΩ sarjassa mittavastuksen kanssa

Imax

Multi24 - Umax

Combi -Umax

0,5mA

>10 V

>10 V

1mA

>10 V

>10 V

2mA

>10 V

>10 V

Laitteen Y-signaalin virtamaksimi syytä tarkastaa datalehdestä!
Umax ollessa alle 10V -> mittausalueen yläosa leikkautuu pois.