FX2030A ei käynnisty tai toimii hitaasti

Windows CE muistin pirstaloituminen

Ala-asemassa voi olla ongelmia muistin pirstaloitumisessa Windows CE 6_508 ja sitä vanhemmissa versioissa. Ongelma ilmenee, jos ala-asemassa on paljon kirjoitusta flash-muistiin.

Jos laite käynnistyy normaalisti, voidaan ala-asema korjata teknisessä tiedotteessa 041, esitetyllä tavalla.

Linkki teknisiin tiedotteisiin.


Jos ala-asema ei käynnisty: pysähtyy heti käynnistyksen alussa "Colibri" tai sekaisin olevaan näyttöön, tai ala-asemaan ei saada yhteyttä, ei laitetta voida korjata itsenäisesti. Tällöin laite tulee toimittaa Fidelix laitehuoltoon, muistin uudelleenkirjoitusta varten.