Kuinka muuttaa käynnistys- ja pysäytysviiveitä indikointi- ja ohjauspisteissä, IEC-ohjelmasta Fidelixin ala-asemissa

Ohje kuinka käynnistys- ja pysäytysviiveitä voi muuttaa indikointi ja ohjauspisteissä IEC-ohjelmasta Fidelixin ala-asemissa

Fidelixin ala-asemissa, indikointi- ja ohjauspisteillä on sisäänrakennetut käynnistys ja pysäytys viiveet. Näitä voidaan manpuloida IEC-ohjelmasta, joka helpottaa ohjelman yksinkertaistamisessa, kun erillisiä timereita ei tarvitse ohjelmaan viiveitä varten.

Kirjoitus näihin viiveisiin IEC-ohjelmasta onnistuu functiolla "SetAnalogPointF"

Kun halutaan kirjoittaa käynnistysviive, pitää function LockState muuttujan arvon olla 100

Kun halutaan kirjoittaa pysäytysviive, pitää function LockState muuttujan arvon olla 101

 

Esimerkki käynnistysviiveen kirjoittamisesta:

iTulos := SetAnalogPointF(Value:=rKayViive, LockState:=100, Name:='PisteID');

Esimerkki pysäytysviiveen kirjoittamisesta:

iTulos := SetAnalogPointF(Value:=rSeisViive, LockState:=101, Name:='PisteID');