Kuinka tehdään kulutusraportteja Fidelix CPU:ssa

Ohje kuinka tehdään kulutusraportteja Fidelix CPU:ssa, käyttämällä Energy.dat tiedostoa.

Fidelixin CPU:n firmwaren "Bin" kansiosta löytyy esimerkki Energy.dat tiedostosta.

Löytääksesi tämän esimerkkitiedoston, avaa FTP yhteys CPU:hun. Voit avata FTP yhteyden, kirjoittamalla tietokoneen resurssienhallintaan allaolevan:

ftp://fx2030:demo@10.100.1.198

Missä “demo” on CPU:n FTP salasana ja “10.100.1.198” on CPU:n IP-osoite.

Sitten mene kansioon "HDisk/Fidelix/Bin" ja etsi tiedosto nimeltä "Energy.Dat.sample".

Kopioi tämä tiedosto tietokoneellesi ja nimeä se uudestaan "Energy.Dat".

Tämä muuttaa tiedoston ".Dat" tiedostoksi. Jos tietokoneesi kysyy haluatko muuttaa tiedoston tyyppiä, vastaa kyllä.

 

Avaa "Energy.Dat" tiedosto tekstinkäsittely ohjelmalla, esimerkiksi Notepad++.

Tiedostossa on tehty esimerkkiraportit, joista näkee päivittäisen, viikottaisen ja kuukausittaisen kulutuksen lämpöenergiamittarille, sähkömittarille ja vesimittarille. Voit käyttää tiedostoa sellaisenaan, kopioimalla oikeat pistetunnukset tiedostoon.

 

Seuraavat kohdat selittävät, kuinka tämä tiedosto tehdään, jotta olisi helpompi ymmärtää myös kuinka voi tehdä muutoksia ja lisäyksiä tähän tiedostoon.

 

Uuden Energy.dat tiedoston luominen.

Kun luodaan uusia kulutusraportteja, tiedostoon lisätään ensimmäiseksi allaoleva rivi.

Version=859

Energy.dat tiedoston ensimmäisen rivin tulee aina olla "Version=859", ilman tätä tiedosto ei toimi.

 

Seuraavaksi luodaan raportti absoluuttisen energian kulutukselle. Ensin listätään rivi, jolla annetaan perusasetukset raportille.

[1/Lämpö/Kulutus(Kuukausi)]

Ensimmäinen muuttuja "1" määrittelee raportoinnin ajan. Arvolla 1, raportti näyttää kuukausittaiset kulutukset vuoden ajalta. Arvolla 2, raportti näyttää päivittäiset kulutukset valitulta kuukaudelta. Arvolla 3, raportti näyttää viikottaiset kulutukset vuoden ajalta.

Toinen muuttuja "Lämpö" on raportin ryhmän nimi. Ryhmän nimillä voidaan helpottaa oikean raportin löytymistä katseltavaksi ala-aseman käyttöliittymästä. Esimerkiksi lämmitysenergian kulutusraportit voisivat olla ryhmässä "Lämpö", sähköenergian kulutusraportit voisivat olla ryhmässä "Sähkö" ja veden kulutusraportit voisivat olla ryhmässä "Vesi".

Kolmas muuttuja "Kulutus(Kuukausi)" on raportin nimi jota käytetään oikean raportin löytymiseen katseltavaksi käyttöliittymästä.

Alla on esimerkki miltä nämä näyttävät ala-aseman käyttöliittymässä.

 

Seuraava rivi joka lisätään Energy.dat tiedostoon, antaa raportille otsikon, joka näytetään käyttöliittymässä, kun raporttia katsellaan. Esimerkiksi absoluuttisen lämmitysenergian kulutusraportille otsikko voisi olla allaoleva.

Header=Absoluuttinen lämpöenergia

Seuraavaksi lisättävillä riveillä luodaan katseltavan datan sarakkeet raporttiin. Näille käytetään allaolevaa rakennetta.

Col= kenttä1, kenttä2, kenttä3, kenttä4, kenttä5, kenttä6, kenttä7

Eri kenttiin syötettävät arvot on selitettynä alla.

 

Kenttä 1

Kentällä 1 voi olla arvot 1, 2.x, 100 tai 101.x.

Kenttä 1, arvo 1 = Vertailusarake. Kun halutaan vertailla arvoja kahden eri datasarakkeen välillä, kentälle 1 annetaan arvo 1.

Kenttä 1, arvo 2.x = Normalisoitu lämmönkulutus. Kun haluat näyttää normalisoidun lämmönkulutuksen, kentälle 1 annetaan arvo 2.x, jossa x:llä valitaan esitettävä vuosi, 2.0=nykyinen vuosi, 2.1=edellinen vuosi, jne.

Kenttä 1, arvo 100 = Normaalivuoden lämmöntarveluvut. Kun kentälle 1 annetaan arvo 100, sarakkeessa esitetään normaalivuoden lämmöntarveluvut.

Kenttä 1, arvo 101.x = Kulutuslukema. Kun halutaan esittää mitattu kulutuslukema, kentälle 1 annetaan arvo 101.x, jossa x:llä valitaan esitettävä vuosi, 101.0=nykyinen vuosi, 101.1=edellinen vuosi, jne.

Kenttä 2

Kentän 2 arvo riippuu kentän 1 arvosta.

Kenttä 1, arvo 1 = kentän 2 arvo annetaan muodossa indeksi1&indeksi2, jossa indeksi1 ja indeksi 2 on vertailtavaksi haluttujen datasarakkeiden numerot. Esimerkiksi kentän 2 arvo voisi olla: 1&2

Kenttä 1, arvo 2.x = kentän 2 arvo annetaan muodossa indeksi1&indeksi2&indeksi3, jossa indeksi 1 on sen datasarakkeen numero jossa on näkyvissä normaalivuoden lämmöntarveluvut, indeksi 2 on sen datasarakkeen numero jossa on näkyvissä mitatut lämmöntarveluvut. ja indeksi 3 on sen datasarakkeen numero jossa on näkyvissä mitattu lämmönkulutus. Esimerkiksi kentän 2 arvo voisi olla 1&2&3

Kenttä 1, arvo 100 = kenttä 2 jää tyhjäksi.

Kenttä 1, arvo 101.x = kenttään 2 kirjoitetaan CPU:ssa olevan mittauspisteen pistetunnus, jossa on mitattu energia. Esimerkiksi kentän 2 arvo voisi olla TEST_QQ01_KWH_M

Kenttä 3

Kentällä 3 määritellään sarakkeessa olevan datan yksikkö. Esimerkiksi kentän 3 arvo voisi olla MWh tai C tai %

Kenttä 4

Kentällä 4 valitaan esitetäänkö sarakkeen arvot käyttöliittymän taulukkonäkymässä. Arvolla 0, dataa ei esitetä, arvolla 1, data näytetään.

Kenttä 5

Kentällä 5 valitaan esitetäänkö sarakkeen arvot käyttöliittymän pylväsnäkymässä. Arvolla 0, dataa ei esitetä, arvolla 1, data näytetään.

Kenttä 6

Kentällä 6 valitaan näytettävien desimaalien lukumäärä taulukkonäkymässä datasarakkeelle.

Kenttä 7

Kenttään 7 syötetään datasarakkeen nimi.

 

Esimerkki datasarakkeiden riveistä, lämmitys energiamittarin kulutusraportille.

Col=101:0     ,TEST_LAMMITYS_FM    ,MWh     ,1   ,1   ,2   ,Kulutus
Col=1         ,1&3                 ,%       ,1 ,0 ,1 ,Vertailu
Col=101:1     ,TEST_LAMMITYS_FM    ,MWh     ,1 ,1 ,2 ,Kulutus
Col=1         ,3&5                 ,%       ,1 ,0 ,1 ,Vertailu
Col=101:2     ,TEST_LAMMITYS_FM    ,MWh     ,1 ,1 ,2 ,Kulutus

Ensimmäisessä datasarakkeessa näytetään mitattu energiankulutus kuluvalta vuodelta.

Toisessa datasarakkeessa näytetään mitattujen energiankulutusten ero kuluvalta vuodelta ja edelliseltä vuodelta.

Kolmannessa datasarakkeessa näytetään mitattu energiankulutus edelliseltä vuodelta.

Neljännessä datasarakkeessaa näytetään mitattujen energiankulutusten ero edelliseltä vuodelta ja sitä edeltäneeltä vuodelta.

Viidennessä datasarakkeessa näytetään mitattu energian kulutus edellistä vuotta edeltäneeltä vuodelta.

 

Ja alla on esimerkki, miltä nämä voisi näyttää käyttöliittymästä.

Pylväsnäkymä:

Taulukkonäkymä:

 

Normalisoitu lämmitysenergian kulutusraportti.

Kun halutaa tehdä normalisoitu lämmitysenergian kulutusraportti, pitää Energy.dat tiedoston alkuun lisätä muutamia rivejä, joissa määritellään normalisoinnin parametreja.

Alla selitettynä lisättävät rivit.

[Normalize]
DayDegree=647,612,566,383,153,11,1,12,125,316,464,588
DomesticWaterRatio=0.0
Formula=1

Ensimmäinen rivi aloittaa normalisoinnin parametriosion.

Toisella rivillä syötetään normaalivuoden lämmöntarveluvut. Jokaisen kuukauden lukemat eritellään merkillä ",". Tässä esimerkissä on käytetty Helsingin normaalilukemia.

Kolmannella rivillä voidaan määrittää mitatusta energiasta osa jätettäväksi pois, jotta voidaan kompensoida lämpimän käyttöveden osuus lämmitysenergia, pois normalisoidusta lämmitysenergiasta. Jos käyttöveden osuutta ei tarvitse huomioida, jätetään kerroin arvoon 0.0. Jos taas arviolta 20% energiasta kuluisi käyttöveden lämmittämiseen, niin kertoimen arvo olisi 0.2.

Neljännellä rivillä valitaan normalisoidun energian laskukaava. Käytettävissä on kaksi eri kaavaa ja niiden välillä valitaan syöttämällä muuttujaan arvo 1 tai 2.

Kaavat ovat selitetty alla.

Qt = Mitattu energia

Qn = Normalisoitu energia

Qd = Lämpimän käyttöveden energia (Asetettu käyttöveden kerroin * Qt)

Sn = Normaali lämmöntarveluku

St = Mitattu lämmöntarveluku

Kaava 1: Qn = Qd + (Qt – Qd) / Sn / St

Kaava 2: Qn = Qt / (Qd / Qt + St / Sn * (1 – Qd / Qt))

 

Seuraavaksi lisätään normalisoidun energiankulutuksen raportin sisältö, lisäämällä datasarakkeet kuten aikaisemmin tehtiin.

Esimerkki sarakkeiden riveistä, normalisoidun lämmitysenergian kulutusraportista alla.

[1/Lämpö/Normalisoitu(Kuukausi)]
Header=Normalisoitu lämpöenergia
Col=100       ,                      ,C      ,1 ,0 ,0 ,Astepäiväluku<br>Normaalivuosi
Col=101:0     ,TEST_ASTEPAIVALUKU_FM ,C      ,1 ,0 ,0 ,Astepäiväluku
Col=101:1     ,TEST_ASTEPAIVALUKU_FM ,C      ,1 ,0 ,0 ,Astepäiväluku
Col=101:2     ,TEST_ASTEPAIVALUKU_FM ,C      ,1 ,0 ,0 ,Astepäiväluku

Col=101:0     ,TEST_LAMPO_FM ,MWh   ,1 ,0 ,2 ,Kulutus
Col=2:0       ,1&2&5                 ,MWh   ,1 ,1 ,2 ,Normalisoitu
Col=1         ,6&9                   ,%      ,1 ,0 ,1 ,Vertailu
Col=101:1     ,TEST_LAMPO_FM ,MWh   ,0 ,0 ,2 ,Kulutus
Col=2:1       ,1&3&8                 ,MWh   ,1 ,1 ,2 ,Normalisoitu
Col=1         ,9&12                  ,%      ,1 ,0 ,1 ,Vertailu
Col=101:2     ,TEST_LAMPO_FM ,MWh   ,0 ,0 ,2 ,Kulutus
Col=2:2       ,1&4&11                ,MWh   ,1 ,1 ,2 ,Normalisoitu

Ensimmäisessä datasarakkeessa näytetään lämmöntarveluvut normaalivuodelta, jotka syötettiin normalisoinnin parametriosiossa.

Toisessa, kolmannessa ja neljännessä datasarakkeessa näytettän mitatut lämmöntarveluvut kuluvalta vuodelta, edelliseltä vuodelta ja sitä edeltävältä vuodelta.

Viidennessä datasarakkeessa näytetään mitattu energiankulutus kuluvalta vuodelta.

Kuudennessa datasarakkeessa näytetään normalisoitu energiankulutus kuluvalta vuodelta.

Seitsemännessä datasarakkeessa näytetään normalisoitujen energiankulutusten ero kuluvalta vuodelta ja edelliseltä vuodelta.

Kahdeksannessa datasarakkeessa näytetään mitattu energiankulutus edelliseltä vuodelta.

Yhdeksännessä datasarakkeessa näytetään normalisoitu energiankulutus edelliseltä vuodelta.

Kymmenennessä datasarakkeessa näytetään normalisoitujen energiankulutusten ero edelliseltä vuodelta ja sitä edeltäneeltä vuodelta.

Yhdennessätoista datasarakkeessa näytetään mitattu energiankulutus edellistä vuotta edeltäneeltä vuodelta.

Kahdennessatoista datasarakkeessa näytetään normalisoitu energiankulutus edellistä vuotta edeltäneeltä vuodelta.

 

Ja alla on esimerkki, miltä nämä voisi näyttää käyttöliittymästä.

Pylväsnäkymä mitatusta energiankulutuksesta:

Pylväsnäkymä normalisoidusta energiankulutuksesta:

Taulukkonäkymä mitatusta energiankulutuksesta:

Taulukkonäkymä normalisoidusta energiankulutuksesta:

 

Kun Energy.dat tiedosto on valmis, se pitää ladata CPU:hun käyttämällä taas FTP yhteyttä. Energy.dat tiedosto pitää ladata kansioon “HDisk/Fidelix/Data”.

Kun tiedosto on ladattu sisään, CPU pitää käynnistää uudelleen, jotta uudet raportit tulevat näkyviin "Energiaraportti" näkymään.

 

image-png-May-07-2021-09-07-49-73-AM Pisteasetukset mittauspisteille joita käytetään energiaraporteissa.

Ennen kuin energiaraportit voivat kerätä dataa mittapisteistä, pitää pisteet asettaa historiaseurantaan.

 1. Tämä tehdään CPU:n käyttöliittymästä. Valitse käyttöliittymän vasemmassa reunassa olevasta valikosta, ensimmäisestä pudotusvalikosta sivu "Historia".
 2. Sitten paina "Asetukset" nappia, jolloin avautuu historian pisteasetukset sivu.
 3. Kopioi pistetunnus raportin käyttämästä pisteestä kenttään "Pisteen nimi".
 4. Valitse vaihtoehto "Tunti arvot" tai "Päivä arvot" valikon "Energiakanava" pudotusvalikosta.
 5. Varmista, että "Kulutus" vaihtoehto on valittuna.
 6. Paina "Lisää/Tallenna" nappia.
 7. Kaikki pisteet, joita käytetään raporteissa pitää lisätä samaan tyyliin historiaseurantaan. pisteasetukset sivulla näkyy myös kaikki historiaseurantaan lisätyt pisteet listassa. Kun lasketaan normalisoitua lämmitysenergiaa, myös mitattu astepäiväluvun piste pitää lisätä samalla tavalla historiaseurantaan.