Kuinka käytetään aurinkokello toimintoa

Ohje kuinka voidaan käyttää aurinkokello toimintoa

Fidelixin CPU:issa on sisäänrakennettu aurinkokello toiminto, jota voidaan käyttää esimerkiksi ulkovalojen ohjauksessa.

Aurinkokello toiminnon käyttöä varten pitää aurinkokellon asetukset asetella. Tämä tehdään "Asetukset" valikon sivulla "Kello".

Tällä sivulla voit:

 1. Asettaa CPU:n maantieteellisen sijainnin. Sijaintia varten käytetään samaa koordinaatti järjestelmää, kuin GPS navigaattoreissa. Oletuksena CPU:ssa on aseteltuna Helsingin koordinaatit, alla olevan kuvan mukaisesti.
 2. Sivulla voit myös nähdä kuluvan päivän lasketut auringon nousu- ja laskuajat.

 

Käyttääksesi näitä tietoja, esim. ulkovalojen ohjaukseen, pitää data ensin lukea IEC ohjelmaan. Tämä voidaan tehdä käyttämällä "SunClockFB" funktiota.

Tällä funktiolla saa luettua kolme tietoa aurinkokellosta. Auringon nuosuajan minuutteina, auringon laskuajan minuutteina sekä tiedon, onko aurinko ylhäällä vai alhaalla.

Alla on esimerkki ohjelma, jossa luetaan data IEC ohjelmaan ja tuodaan tiedot näkyviin grafiikkakuvaan.

VAR
SunClock:SunClockFB;
RiseTime:Int;
RiseHours:Int;
RiseMinutes:Int;
SetTime:Int;
SetHours:Int;
SetMinutes:Int;
SunState:Int;
Result:Int;
END_VAR

SunClock();
RiseTime := SunClock.SunRiseMinutes;
SetTime := SunClock.SunsetMinutes;
SunState := SunClock.IsSunUp;

RiseHours := RiseTime / 60;
RiseMinutes := RiseTime mod 60;

SetHours := SetTime / 60;
SetMinutes := SetTime mod 60;

Result := SetDigitalPointF(RiseHours, 1, 'TEST_SUN_UP_H_M');
Result := SetDigitalPointF(RiseMinutes, 1, 'TEST_SUN_UP_M_M');
Result := SetDigitalPointF(SetHours, 1, 'TEST_SUN_DOWN_H_M');
Result := SetDigitalPointF(SetMinutes, 1, 'TEST_SUN_DOWN_M_M');
Result := SetDigitalPointF(SunState, 1, 'TEST_SUN_IS_UP_I');

 

Ohjelman rivit selitettyinä alla:

 1. Kutsutaan funktioblockia.
 2. Luetaan auringon nousuaika minuutteina.
 3. Luetaan auringon laskuaika minuutteina.
 4. Lueataan auringon tila, 0 = alhaalla, 1 = ylhäällä.
 5. Lasketaan tunti osa auringon nousun ajasta.
 6. Lasketaan minuutti osa auringon nousun ajasta.
 7. Lasketaan tunti osa auringon laskun ajasta.
 8. Lasketaan minuutti osa auringon laskun ajasta.
 9. Viedään tunti osa auringon nousun ajasta näkyviin grafiikalle.
 10. Viedään minuutti osa auringon nousun ajasta näkyviin grafiikalle.
 11. Viedään tunti osa auringon laskun ajasta näkyviin grafiikalle.
 12. Viedään minuutti osa auringon laskun ajasta näkyviin grafiikalle.
 13. Viedään auringon tila näkyviin grafiikalle.

 

Alla vielä esimerkki, miltä tiedot voivat näyttää grafiikalla:

Päivä:

Yö: