Miksi hälytyspiste on "Rajoitettu" tilassa ?

"Rajoitettu" tilassa oleva hälytyspiste

Hälytyspisteen rajoitus:


Jos hälytyspiste menee päälle/pois 3 kertaa 10min sisään AUTO tai OHJELMA -lukitustiloissa, hälytyspiste menee "rajoitettu" tilaan. Tällöin hälytys ei jää rämppäämään ja tiedetään että järjestelmässä on jotain omituista (IEC pielessä, kosketin menee päälle/pois liian usein) jos tämä tila näkyy.

Rajoitettu tila poistuu kun

  1. ENSIMMÄISESESTÄ rajoituksen tunnistamisesta on kulunut 10 min.
  2. Jos hälytyspiste edelleen vaihtaa tilaa pois->päälle kun rajoitettu -tila on poistunut niin kuin edellisessä kohdassa mainittu, rajoitettu tila jää päälle pidemmäksi aikaa (3h 20min). Sama ruljanssi voi taas alkaa
  3. Poistuu startall/reboot yhteydessä
  4. Hälytys kuitataan, mutta sekin vain kerran ja se seuraa kohdan 2 logiikkaa, kerran voi kuitata niin että auttaa mutta sen jälkeen rajoitettu -tila jää päälle.